Pleno ordinario 30 de xullo de 2014. Atención ás 18.00 h

Cabanas.- Para preguntas e propostas está aberto o formulario DRX.
Trataranse os seguintes puntos: