Pleno ordinario o 29 de xaneiro de 2013 ás 19.30 h

Cabanas.- Para preguntas e propostas temos aberto o formulario DRX.
Trataranse os seguintes puntos:Actas de sesións anteriores, recurso contra contratación da derruba do Penso, aprobación inicial do PXOM e moción Grupo Mixto sobre revisión da lexislación do aborto. Resolucións de alcaldía, morosidade. Rogos e preguntas

EN DIRECTO
1. Aprobadas as actas anteriores

2. Recurso contra contratación da derruba do Penso. Rexeitado (só coas abstencións dos concelleiros non adscritos)

3. Aprobación inicial do PXOM
Exposición do informe de secretaría. Comeza a rolda dos grupos políticos
A concelleira Teresa García critica o escurantismo na tramitación do PXOM: "Co PP non hai nada transparente".
Os concelleiros non adscritos anuncian o seu voto en contra da aprobación inicial do PXOM
Votación: PP queda só na aprobación inicial. AEC abstense. Concelleiros non adscritos en contra. Grupo Mixto en contra.

4.  Moción Grupo Mixto sobre revisión da lexislación do aborto
[Corrección] Os concelleiros Teresa García e Anxo Pena votarán a favor co grupo mixto e AEC. Seis abstencións do PP e 5 votos a favor, sae aprobada. Rexeitada por seis votos en contra do PP.

5. Moción urxente de Anova sobre situación dos autónomos (Pica para lela)
Saíu adiante con cinco votos a favor dos concelleiros Teresa García e Anxo Pena, o grupo mixto e AEC. O PP anunciou a abstención.