O PP é o partido do paro

Cabanas.- Marzo de 2013 vai pasar á historia porque o desemprego rexistrado polo Servizo Galego de Colocación acadou o 25,30% da poboación activa.
Desemprego: 293 (25,30%)
Persoas en alta na Seguridade social:    865
Total poboación activa: 1158
Total poboación municipal: 3299 (2012)
A afiliación á Seguridade Social en Cabanas caeu ao 26% da poboación total. E leva baixando dende 2007 sen freo.
Coas estatísticas de marzo ponse de manifiesto que os 865 afiliados á Seguridade Social con 33 menos que fai un ano (una caída de -3,7%) pero se se compara cos mellores datos dos últimos dous anos (en xullo de 2011 chegábase ás 999 altas) compróbase que o desplome supera o 13,41%. Hai que remontarse a decembro de 2008, hai cinco anos, para atopar a última cifra por riba das 1000 altas na Seguridade Social.