Transparencia: Anuncios do Concello no Boletín Oficial da Provincia

Cabanas.- O Concello publica a convocatoria de axudas ás asociacións locais entre outras informacións. E pódenche interesar:


CONCELLO DE CABANAS / Modificacións de Crédito
2013/12318 - Aprobación definitiva de modificación de créditos número 4/2013
Ver BOP

CONCELLO DE CABANAS / Licenzas e expedientes Urbanísticos e de Obras
2013/12320 - Notificación limpeza fincas
Ver BOP

CONCELLO DE CABANAS / Licenzas e expedientes Urbanísticos e de Obras  
2013/12322 - Notificación limpeza fincas
Ver BOP
 CONCELLO DE CABANAS / Becas. Premios. Cursos. Axudas. Subvencións
2013/12323 - Convocatoria subvencións asociacións
Ver BOP