Pleno ordinario o 25 de setembro de 2013 ás 19.30 h

Cabanas.- Debateranse as seguintes cuestións:


Conta xeral do exercicio 2012, marco orzamentario para 2014, festas locais do vindeiro ano, resolucións da alcaldía, e rogos e preguntas.
Aproveita o formulario de DRX (na banda dereita) para enviarnos rogos, preguntas e propostas que presentamos coma sempre de xeito directo no Pleno. Participa!!!