Pleno ordinario de xullo de 2013 ás 19.30 h

Cabanas.- Os temas para tratar serán os seguintes: