Pleno ordinario da Corporación o vindeiro mércores 27 ás 19.30 h

Cabanas.- Convocado Pleno da corporación para o vindeiro mércores ás 19.30 h. Cada dous meses se lle pode preguntar polos asuntos ao PP, as habituais leccións de ditadura.

Veciños, atentos porque o goberno local anda a voltas cunha taxa para cobrar por algúns trámites apoiada por Pepe Rei na Comisión de Facenda co argumento de que sabía gobernar -ninguén lle quita que gobernou con Modesta e Castrillón. REPAGO NON!