Transparencia real: Anuncios municipais no Boletín oficial da provincia


Cabanas.- Asuntos en exposición pública:
 1. CONCELLO DE CABANAS / Licencias y Permisos municipales ambientales
  2013/1961 - Solicitude actividade avaliación incidencia ambiental
  Ver BOP
 2. CONCELLO DE CABANAS / Ordenanzas Fiscales. Aprobación inicial
  2013/1962 - Modificación taxa axuda no fogar
  Ver BOP
 3. CONCELLO DE CABANAS / Normativa. Servicios Sociales. Sanidad
  2013/1963 - Modificación regulamento de axuda no fogar
  Ver BOP