Transparencia real: Aprobación definitiva das ordenanzas e exposición pública do Orzamento 2013

Cabanas.- Anuncios do Boletín Oficial da Provincia
08/01/2013
 1. CONCELLO DE CABANAS / Presupuesto y Plantilla
  2012/16418 - Aprobación inicial orzamento 2013
  Ver BOP
 2. CONCELLO DE CABANAS / Ordenanzas Fiscales. Aprobación Definitiva
  2012/16419 - Aprobación definitiva modificación prezo público actividades culturais, deportivas e recreativas
  Ver BOP  
07/01/2013
 1. CONCELLO DE CABANAS / Ordenanzas Fiscales. Aprobación Definitiva
  2012/16353 - Ordenanza da taxa polo servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos
  Ver BOP
 2. CONCELLO DE CABANAS / Ordenanzas Fiscales. Aprobación Definitiva
  2012/16355 - Ordenanza da taxa por utilización de instalacións deportivas municipais
  Ver BOP